Tjänster

Digitala produkter och tjänster

Prenax har genom sitt samarbete med världens förlag lagt grunden för att kunna hjälpa våra kunder med hanteringen av elektroniska tidningar/tidskrifter och vi kan även vara behjälpliga vid förhandlingar med förlagen kring fleranvändarlicenser och liknande. Vi strävar kontinuerligt efter att hålla vår databas uppdaterad med den senaste informationen från förlagen när det gäller elektronisk tillgång, oavsett format.

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång