Tjänster

Integrerade lösningar

Integrationer mot inköpssystem

Prenax har lång erfarenhet av att integrera vårt system mot våra kunders inköpssystem. Den vanligaste processen för detta är så kallade Punchout-lösningar, där ni via ert eget inköpssystem får tillgång till hela Prenax webbaserade verktyg.

Kopplingen mellan ert inköpssystem och Prenax sker helt automatiskt, och användarna behöver inte komma ihåg vare sig användarnamn eller lösenord för att komma åt sitt personliga konto hos Prenax.

Prenax Punchout-lösning är på många sätt unik genom att den inte bara ger tillgång till ett inköpsverktyg där användaren kan söka och beställa tusentals titlar och produkter, utan lösningen möjliggör också hantering av alla förekommande prenumerationsärenden så som förnyelsehantering, reklamationer, adressändringar, etc.

Plattformar

Prenax system är kompatibelt med alla inköpssystem och plattformar som stöder en så kallad Punchout-process. Detta innebär att Prenax för närvarande har lösningar för exempelvis följande system/plattformar: Ariba, SAP, Oracle, PeopleSoft, IBX, Proceedo, Basware, och Hubwoo.

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång