Tjänster

Medlemskap

Att hantera en verksamhets alla medlemskap kan innebära en hel del arbete. Även inom detta område kan Prenax erbjuda en väletablerad och uppskattad tjänst.

Samlad fakturering, minskad administration och lägre kostnader

Genom att använda Prenax för hantering av medlemskap kan ni som kund minska administration från kanske hundratals fakturor till en samlad faktura från Prenax.

Överblick och kontroll

Genom att låta Prenax hantera era medlemskap följer inte bara kostnadskontroll och förbättrad processeffektivitet, utan även en komplett överblick och möjlighet till centraliserad kontroll.

Förnyelsehantering

Förnyelser för medlemskap hanteras på samma enkla sätt som för prenumerationer. Prenax sammanställer alla medlemskap som löper ut under samma tidsperiod, och skickar en förnyelseförfrågan till utsedd person, vilket antingen kan vara en central administratör eller en enskild medlem, i god tid innan medlemskapet förfaller.

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång