Tjänster

Stående beställning av periodika

Med stående beställningar av periodika avses abonnemang med oregelbunden utgivning som förlaget fakturerar för varje uppdatering/utskick.

När Prenax mottagit faktura från förlag för en uppdatering/utskick så  vidarefakturerar vi er enligt de rutiner och krav som gäller för er verksamhet.

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång