Tjänster

Effektivisering

Grundtanken med att anlita Prenax är att ni som kund skall kunna fokusera 100 % på er egen verksamhet och kunna lämna all administration rörande prenumerationer, böcker och medlemskap till oss. Vi erbjuder därför er som kund bland annat följande:

  • En kontakt för alla ärenden som rör prenumerationer, böcker och medlemskap
  • Möjlighet för varje enskild anställd att själv ansvara för beställning och hantering av sina prenumerationer
  • Integration med alla kända inköpssystem
  • Samlad fakturering helt enligt era önskemål, t ex årsvis, halvårsvis, eller kvartalsvis
  • Förenklad och möjlighet till automatiserad förnyelseprocess
  • Omfattande rapportgenerator
  • Elektronisk fakturering

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång