Tjänster

Intuitiv webbtjänst

Prenax Online

Alla Prenax kunder har fri tillgång till vårt webbaserade verktyg Prenax Online. Genom detta system kan ni som kund själva hantera och få en komplett överblick över ert bestånd av prenumerationer, böcker, medlemskap, etc.

Prenax Online i korthet:

  • Produktsökning i hela, eller delar av, Prenax databas
  • Nybeställningar
  • Förnyelsehantering
  • Reklamationshantering
  • Rapporter – administrativa och finansiella
  • Adressändringar, avbeställningar, etc
  • Kostnadsställehantering
  • Tillgång till onlinepublikationer
  • Etc.

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång