Tjänster

Personlig service

På Prenax tror vi på vikten av personlig service och ni har som kund hos oss er egen kontaktperson i vår kundtjänst. Ni har således tillgång till en person som är väl förtrogen i era specifika krav/tekniska lösningar, och som ni alltid kan vända er till i alla ärenden. I de fall er kontaktperson inte är på plats har vi alltid ersättare tillgängliga för att garantera att ni får snabb och korrekt hjälp.

Vi är också övertygade om att nivån på vår service blir bäst om alla administrativa funktioner sitter samlade och så nära kunden som möjligt. Det är av denna anledning som vi har valt att samla kundtjänst, förlagsrelationer, säljavdelning, och ekonomifunktioner på ett och samma kontor i Kista strax norr om Stockholm.

Denna strategi tror vi är en viktig anledning till att Prenax har så nöjda kunder. Vid den senast genomförda kundundersökningen hade Prenax en kundnöjdhet på över 97 %.

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång