Sektorer

Sedan starten 1993 har Prenax haft ett extra fokus på företagsmarknaden, och våra kunder återfinns idag inom alla samhällets sektorer. Oavsett vilken marknad eller inriktning som vi väljer att arbeta med så har vårt fokus på detaljer, våra lättanvända och innovativa verktyg, i kombination med en exceptionellt hög servicenivå alltid varit något som kännetecknar vårt företag.