Affärsmodell

Introduktion

Ladda ned som PDF

Genom att anlita Prenax kan alla företag och organisationer styra upp, förenkla och rationalisera sin prenumerationshantering och därigenom också sänka sina kostnader.

Här presenterar vi vår affärsmodell för att på ett enkelt och tydligt sätt visa på värdet av att anlita Prenax.

 • Vi identifierar era befintliga volymer
 • Vi analyserar era interna processer
 • Vi presenterar ett åtgärdsprogram

Inventera

Vi börjar med att identifiera era befintliga volymer, vem som har tillgång till vad, och hur mycket ni i nuläget spenderar på prenumerationer.

Vi går igenom era interna processer, dvs hur ni i dagsläget söker efter, godkänner, och köper in det material som ni prenumererar på.

Resultatet presenteras tillsammans med en handlingsplan över åtgärder som kan förbättra era processer och sänka era kostnader.

 • All information läggs in i Prenax system
 • Ni ser vem som prenumererar på vad
 • Ni får möjlighet att avsluta icke-godkända beställningar

Synliggöra

Ett samarbete med Prenax kommer att ge er en samlad bild över vilka prenumerationer ni har idag och vem som prenumererar på vad. Detta kan t ex leda till förändringar i attestrutiner och därmed ökad kontroll över framtida beställningar.

Genom Prenax kommer ni även få en klar bild över eventuella fleranvändaravtal, vilket kommer möjliggöra ett optimalt utnyttjande av dessa

 • Lättanvänd onlinetjänst för beställningar och förnyelser
 • Prenax tar över alla betalningar mot förlagen
 • Ni får en konsoliderad faktura månadsvis eller per kvartal, anpassad efter era önskemål

Beställa

Nybeställningar och förnyelser hanteras enkelt genom Prenax Online. Ni bestämmer vem som får beställa och vilka produkter som är godkända

Prenax övertar alla förlagsbetalningar.

Allt ni som kund får är en faktura per månad eller kvartal som innehåller all den information som behövs för en enkel hantering.

 • Beställ bara det ni behöver
 • Få kontroll över alla inköp
 • Spara tid genom att förenkla era administrativa processer vid beställning och betalning

Spara

Genom förbättrade processer och full överblick skapas förutsättningar för att spara pengar. Genom hela processen från beställning till centraliserad kontroll gäller en kontaktperson och en faktura.

Upptäck hur mycket ni kan spara:

1,234

Potentiell besparing